Tuesday, May 7, 2019

【泰國】清邁 9 景點 + 美食推薦 Chiang Mai 泰北(住宿 Dusit Princess Chiang Mai

Thailand chiang mai malaysian blogger

泰國清邁 Chiang Mai 有什麼地方必去?
你一定以為我要說白廟 黑廟
嘿!原來這2個舉世聞名的景點
準確位置是在 清萊 Chiang Rai